Dil ve konuşma terapisi

her geçen gün önemi artan terapi yöntemleri arasında yer almaktadır. Nedeni ve yaş grubuna bakılmaksızın ses, iletişim, konuşma ve yutma bozuklukları ile ilgili değerlendirme ve terapi sürecinde devlet hastanelerinde de hizmet verilmektedir.

Etkileyici ve güzel konuşmak , insanların fikirlerini doğru olarak ifade etmesini sağlar. Bu kapsamda çocukluk dönemi çok önemlidir. Çocukluk döneminde meydana gelen bir takım konuşma bozuklukları tedavi edilmediği takdirde, süregelen yıllarda iletişim bozukluğu, içe kapanma, kendini ifade edememe gibi sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenle Dil ve Konuşma Terapisi desteği almak için ilgili merkezlere başvurulmalıdır.

Dil ve konuşma terapisinde SGK kabul ediliyor mu?

Geçmiş yıllarda dil ve konuşma terapisi konusunda sadece özel klinikler ve özel hastaneler hizmet veriyordu. Günümüzde bu alandaki çalışmaların önemi giderek artmakta ve araştırma hastanelerinde de destek ve terapi hizmeti verilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi olarak iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma süreçlerinin önlenmesi ve tanılanması çalışmaları alanında hizmet verilmektedir. Tanı belirlenerek uzman doktor tarafından değerlendirilmeli, ilgili kişi için dil ve konuşma terapisi konusunda destek sağlanmalıdır. Sağlıklı hasta ve engelli bireylerin yaşam kalitelerini üst seviyeye çıkarmak için hastane bünyesinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Hangi alanlarda dil ve konuşma terapisi uygulanır?

Yutma Bozuklukları :Disfaji katıları ve sıvıları yutmada problem yaşamaktır.Bir başka ifade ile boğazın tam olarak blokajı veya bir şeyin yutma faaliyetini engellemesi hissi ile karakterize yutma bozukluğudur. Disfaji hastalığı olan bir kişi, ağızda bolus (yutulacak yiyecek parçası) oluşturmada problem yaşayabilir veya bolusun ağzından mideye taşınmasında güçlük çekebilir.

Dil Bozuklukları:Yaşıtlarının düzeyine göre geride kalmış çocuklarda gecikmiş konuşma görülmektedir. Yaşına uygun sözcükleri yoksa ve çok daha yavaş ise süreç dikkatli şekilde değerlendirilir ve müdahale yapılır.

Ses Bozuklukları:Ses Bozuklukları davranışsal ve organik olabilmektedir. Ses üretiminin kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun olmaması , sesin frekans ve şiddetinin anormal olması gibi durumlardır.

Motor Konuşma Bozuklukları:Bazı nörolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkan, kas gruplarındaki zayıflık ve koordinasyon bozukluğudur.

Konuşma Sesi Bozuklukları( Çocukluk Çağı Apraksisi, Fonolojik Bozukluk, Artikülasyon Bozukluğu):Gelişim çağında, her harf belli bir yaşta öğrenilir ve  ses konuşma esnasında üretilir. Üretilmemesi durumunda bebeksi bir konuşma ortaya çıkar. Erken müdahale ile uygun konuşma yakalanır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü:Disleksi , diskalkuli ve disgrafi şeklinde görülebilir. Okuma , yazma, dinleme, konuşma ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ortaya çıkan öğrenme güçlüğüdür. Okuma yazma ve konuşma sürecinde görülen problemlere müdahale edilmelidir.

Dudak ve Damak Yarıkları:Dudak damak yarıklığına bağlı görülen artikülasyon , rezonans problemleridir.

Edinilmiş Dil Bozuklukları( Demans, Afazi):Beyinde meydana gelen hasar nedeni ile oluşan edinilmiş dil bozukluğudur.

Akıcı Konuşma Bozukluğu(Hızlı Bozuk Konuşma ve Kekemelik):Konuşma sırasında kelime tekrarları, bloklar, uzatmalar , laf arası eklemeler şeklinde görülebilen konuşmanın akıcılığını kesintiye uğratan bir konuşma bozukluğudur.Detaylı değerlendirme sonucu akıcılığı sağlamak için terapi desteği sağlanır.


Dil ve konuşma terapistinden randevu nasıl alınır?

Öncelikle kişinin Kulak Burun Boğaz bölümü ya da Çocuk Psikiyatri bölümünde muayene olması gerekmektedir. Muayenenin ardından hekimin tavsiyesi ve yönlendirmesi sonrasında kişi Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniğine yönlendirilmektedir.


İstanbul dil ve konuşma terapisi devlet hastanelerine

dktmerkezi.com platformu aracılığı ile aşağıdaki ilçelerden de ulaşıp, terapi talep edebilirsiniz.


Marmara bölgesinde yer alan İstanbul iline ait ilçelere gözatın;