Dkt Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması bildirimi, dktmerkezi.com ile laconicmedya.com ve alt adreslerinde yer alan siteye ( bundan sonra “Dktmerkezi.com” olarak anılacaktır ) kullanıcı veya üyeler (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) olarak kaydolan kişi arasında hüküm doğurmaktadır. Verilerin tamamı dktmerkezi.com aittir ve bu siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği bizim için önem taşımaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

İşbu gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması bildirimi KULLANICI ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Dktmerkezi.com tarafından size sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız halinde; bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Dktmerkezi.com, siz kullanıcılar tarafından sağlanan gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ

Dktmerkezi.com’u kullanmanız durumunda kişisel verileriniz kullanıcı sözleşmesi veya yasal mevzuat gerektirmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kayıt sırasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda Dktmerkezi.com‘u aşağıdaki verileri sağlar.

Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, diploma yahut mezuniyet belgesi
Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri

Kullanıcıların, Dktmerkezi.com uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Aşağıda listelenmiştir.

Tarayıcı Türü
IP
İşletim Sistemi
Sisteme Girişler
Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından e posta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

Kullanıcıların randevu talep etmesi halinde uzmanlara yalnızca randevu talebi iletilmekte, randevu talebi onay olmaksızın kişisel bilgiler uzman ile paylaşılmamaktadır. Randevu talebini uzmanca onaylanması sonrası isim soy isim ikamet adresi randevu talep tarihi, şikayet, e posta ve telefon bilgileri uzman ile paylaşılmaktadır. Site kullanıcıların randevu talebi doğrultusunda paylaşmış olduğu bilgilerin kripto şifreleme yöntemi ile şifreleyerek depolama hakkını saklı tutar. Kullanıcının talebi halinde bu bilgilerin tümünün silinmesi mümkündür. Yine yedi (7) günlük süre içerisinde onaylanmayan randevu talepleri kendiliğinden reddedilecek olup talebi reddedilen kullanıcılara ait bilgilerde kripto şifreleme yöntemi ile şifrelenerek depolanacaktır.

Site üzerinden hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin (ad/soyad) Dktmerkezi.com ile paylaşılması gerekebilir. Dktmerkezi.com‘u üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığınız hakkınızdaki verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet portalımıza kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra site veritabanında korunacaktır.

VERİLERİN KULLANIM AMACI

dktmerkezi.com, hizmet verdiği internet portalı ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

Kullanıcıların iletişim, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; Dktmerkezi.com tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda Dktmerkezi.com, kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir.

Kullanıcının sitede sunulan anket ve formlar aracılığıyla, kendisi ile iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında Dktmerkezi.com‘u sağladığı veriler,  istatistik amacıyla kullanılabilir.

Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası,  site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.

Google Reklam Çerezleri

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer kullanıcılara yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilir.

Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

Reklam Politikası

Site uzmanların reklam taleplerini genel ahlak kurallarına aykırı olmayacak şekilde değerlendirebilir. Uzmanların ve kuruluşların il bazında listelenmesi esnasında listelemenin ne surette yapılacağı site tarafından belirlenecektir. Üyeler bu hususta bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan ederler. Uzmanlar ek ücret ödemek koşuluyla listenin üst kısmın da yer alabilecektir. Site reklam politikası ve ücretlendirmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sayfa akışında genel ahlak kurallarına aykırı olmayacak şekilde görsel ve işitsel her türlü reklam yayınlanabilecektir. Uzmanlar ve kullanıcılar bu konuda herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyaneder.

KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Dktmerkezi.com’un çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde kişisel veriler Dktmerkezi.com tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR

Kullanıcıların, Dktmerkezi.com‘u ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri; belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.  Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla Dktmerkezi.com’un işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

Dktmerkezi.com‘da işlenen özel nitelikli kişisel veriler, yasal zorunluluklar dışında, yalnızca Kullanıcı tarafından erişebilir durumdadır. Dktmerkezi.com ya da 3. Şahıslar, Kullanıcı’nın bilgilerine ya da üçüncü kişilerin özel nitelikli verilerine erişim sağlayamaz. Bu veriler Kullanıcı’nın mülkiyetindedir.

Dktmerkezi.com, kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:

Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
Kullanıcılar ile Dktmerkezi.com arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,
Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
Dktmerkezi.com‘un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
Dktmerkezi.com bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla

VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ

Kullanıcı, Dktmerkezi.com‘u başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini; Laconic Medya
Via Flat İş ve Yaşam Merkezi Nergis Sokak No:7/2 Kat:3 Daire:87, Söğütözü Cd., 06560 Yenimahalle/Ankara
adresine yazılı olarak iletebilecektir.

Dktmerkezi.com‘da izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Dktmerkezi.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Dktmerkezi.com‘u sağladığı kişisel verilerinin işbu sözleşme çerçevesinde belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmasını,  yurtdışında depolanmasını ve yurt dışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Dktmerkezi.com tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Dktmerkezi.com üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcılara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, Dktmerkezi.com adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

Kullanıcının Site ye ait bulut sistemine yüklediği üçüncü kişilere ait kişilerin sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veriler, hasta bilgileri ve diğer tüm bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun davranılacaktır.

VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, Dktmerkezi.com hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.  5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

VERİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan Dktmerkezi.com sorumlu değildir.

SİSTEM GÜVENLİĞİ

Dktmerkezi.com internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Dktmerkezi.com virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanısıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının Dktmerkezi.com‘u ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Dktmerkezi.com‘un sorumluluğunda değildir.

KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Dktmerkezi.com veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Kullanıcılar ödeme yapmak üzere dktmerkezi.com sitesine yönlendirilecektir. Ödeme sırasında yaşanan aksaklık veya yanlışlıklardan ……com sorumlu değildir.  Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.

ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

İnternet portalımızda, Dktmerkezi.com tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politakaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından Dktmerkezi.com sorumlu değildir.

ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

Dktmerkezi.com‘u kayıtlı olan tüm kullanıcıların şifreleri özel şifreleme teknikleri ile güvenlik altına alınmıştır ve 10 dakikadan fazla açık kalan ve herhangi bir işlem yapılmayan durumlarda oturumlar otomatik olarak kapatılır. Ancak, kullanıcının, yardımcı kişilerinin ve çalıştırdıkları personellerin sahip olduğu şifrelerin güvenliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir Şifrenin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Dktmerkezi.com, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

Dktmerkezi.com, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

Dktmerkezi.com üye kaydı sırasında tek taraflı insiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Dktmerkezi.com‘un isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, Dktmerkezi.com içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayınlanamaz ve kullanılamaz.

İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

Dktmerkezi.com, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile e posta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

GARANTİ ETMEME

Dktmerkezi.com’un sistem güvenliği amacıyla aldığı önlemlere rağmen; Dktmerkezi.com, servisleri OLDUĞU GİBİ sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından Dktmerkezi.com sorumlu değildir.

FİYAT POLİTİKASI

Site üzerinde yalnızca randevu talep eden kullanıcılar, bu talepleri doğrultusunda siteye herhangi bir bedel ödemeyecekler dir. Site kullanıcılarından kayıt olmaların beklememektedir. Site üzerinde kayıt olarak sitedeki hizmetlerden yararlanan üye Premium üye ve kuruluşlar kayıt esnasında bu sözleşmeyi kabul etmekle sitenin fiyat politikasını kabul etmiş olduklarını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler. Site fiyat politikasında herhangi bir durumda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 2021 yılı boyunca uygulanacak paketler ve  ücretlendirmeler ise şu şekilde olacaktır;

Pro Üye Paketi : Fiyatı görüntülemek için tıklayınız

Kurumsal Paketi : Fiyatı görüntülemek için tıklayınız

Reklam ve Üst Sırada Listeleme Ücreti: Fiyatı görüntülemek için tıklayınız

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme ANKARA Mahkemeleri ve icra daireleridir.